Billedserier

Dokumenteret kvalitet


Kvalitet/miljø

Vi råder over den nyeste teknologi i branchen, og den høje kvalitet sikres af egen kvalitetsafdeling og doku­menteres løbende.

JAI-O er både miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 og kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015, ligesom vi kan levere dokumentation i henhold til ISO/TS 16949, herunder PPAP-dokumentation, fx PROCES FLOW, PFMEA, CONTROL PLAN, MSA, FAI og SPC.

Se også download, hvor du kan hente certifikaterne

Eksempel

Kundespecifik dokumentation

JAI-O har i samarbejde med større kunder udviklet fx:

• Defektkatalog for specifikke emner
  – Emnet opdeles i zoner
  –Type og antal defekter per zone defineres
  – Billeder af generelle defekttyper
 
Kundespecifikke målerapporter
  – Klimamålinger
  – Renhed og ruhedsmålinger
  – Lagtykkelsesmålinger

Samt udfører efter aftale test iht. diverse standarder, herunder:

• Gittersnit
Salttest
Træktest

Eksempel

9992 0222
Cases
Case om totalleverancer
JAI-O opererer også som totalleverandør og varetager samtlige processer frem til det færdige resultat. JAI-O har den nødvendige ekspertise til at styre logistikken og er derfor velkvalificeret til at påtage sig outsourcede opgaver med efterfølgende overfladebehandling inden for blandt andet:
Læs mere
Case om overfladebehandling
JAI-O overfladebehandler jern, stål, magnesium, aluminium, plast. Emnerne gennemløber en kvalitetsproces, hvor det er de ønskede egenskaber, der afgør de enkelte delprocesser.

Læs mere