Billedserier

Jernfosfatering


Jernfosfatering/alkalisk affedtning foregår i et fuldautomatisk forbehandlingsanlæg. I langt de fleste tilfælde er en affedtning nødvendig før den kemiske eller mekaniske forbehandling.

Alkalisk affedtning foregår i et bad i 5-10 minutter ved ca. 60°C, hvorefter der foretages 2 gange skylning i ledningsvand.

Emner - typisk i jern og stål - der ikke skal videre i kemisk forbehandling, vil blive passiveret for ikke at danne korrosion.

JAI-O kan affedte emner på 2.200 x 750 x 1.400 mm og med en emnevægt på op til 500 kg.

9992 0222
Cases
Case om totalleverancer
JAI-O opererer også som totalleverandør og varetager samtlige processer frem til det færdige resultat. JAI-O har den nødvendige ekspertise til at styre logistikken og er derfor velkvalificeret til at påtage sig outsourcede opgaver med efterfølgende overfladebehandling inden for blandt andet:
Læs mere
Case om overfladebehandling
JAI-O overfladebehandler jern, stål, magnesium, aluminium, plast. Emnerne gennemløber en kvalitetsproces, hvor det er de ønskede egenskaber, der afgør de enkelte delprocesser.

Læs mere