Billedserier

Miljø- og kvalitetspolitik samt etiske regler


JAI Overfladebehandling A/S forpligter sig til åbent og aktivt at deltage i kvalitets- og miljøforbedringer ud fra en helhedsbetragtning, hvor der tages hensyn til den enkelte kunde og det enkelte emne samt det enkelte individ og omgivelserne. Målet er at opnå en tilfredsstillende kvalitet i et sikkert, sundt og forsvarligt miljø, hvor der tages behørigt hensyn til såvel et teknologisk som økonomisk aspekt.

Kvalitets- og miljøpolitikken gælder for hele virksomheden og for personer, der arbejder på vegne af JAI Overfladebehandling A/S, og skal i relevant omfang efterleves af enhver medarbejder i sine daglige funktioner, opgaver og handlinger. Derfor vil JAI Overfladebehandling A/S uddanne medarbejderne til aktivt at deltage i kvalitets- og miljøarbejdet. JAI Overfladebehandling A/S vil samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer af produkter og processer.

JAI Overfladebehandling A/S vil overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører. JAI Overfladebehandling A/S forpligter sig til at gennemføre løbende kvalitets- og miljøforbedringer herunder udnytte råmaterialer og energi bedst muligt, nedbringe spild og udledningen fra vores processer samt forebygge forureninger og ulykker i processer og handlemåder.

JAI Overfladebehandling A/S vil som minimum efterleve de love og myndighedskrav, der er beskrevet i DS/EN ISO 14001:2015 samt i DS/EN 9100:2018 (som også inkluderer DS/EN ISO 9001:2015) samt andre bestemmelser på kvalitets- og miljøområdet, som virksomheden måtte tilslutte sig, herunder følgende etiske regler:

1. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne
3. Vi opretholder foreningsfrihed og anerkender retten til kollektiv forhandling
4. Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Vi støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Vi har afskaffet diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Vi tager initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
10. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

JAI Overfladebehandling A/S vil åbent kommunikere med offentligheden om de miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, som er knyttet til virksomhedens processer og produkter.

JAI Overfladebehandling A/S vil i alle sine indkøb tage hensyn til kvalitets- og miljøforhold, herunder holde sig orienteret om forbedringer og miljørigtige produkter, produktionsmetoder til overfladebehandling.

Denne kvalitets- og miljøpolitik er offentlig tilgængelig på JAI Overfladebehandling A/S' hjemmeside, som er www.jai-o.dk, samt kendt af alle medarbejdere, og kan udleveres ved enhver henvendelse.

Henrik Givskov
16-06-2020

9992 0222
Cases
Case om totalleverancer
JAI-O opererer også som totalleverandør og varetager samtlige processer frem til det færdige resultat. JAI-O har den nødvendige ekspertise til at styre logistikken og er derfor velkvalificeret til at påtage sig outsourcede opgaver med efterfølgende overfladebehandling inden for blandt andet:
Læs mere
Case om overfladebehandling
JAI-O overfladebehandler jern, stål, magnesium, aluminium, plast. Emnerne gennemløber en kvalitetsproces, hvor det er de ønskede egenskaber, der afgør de enkelte delprocesser.

Læs mere