Billedserier

Case om overfladebehandling


JAI-O overfladebehandler jern, stål, magnesium, aluminium, plast. Emnerne gennemløber en kvalitetsproces, hvor det er de ønskede egenskaber, der afgør de enkelte delprocesser.

Forbehandling
Ingen overfladebehandling er stærkere eller bedre end forbehandlingen. Derfor gennemkører emnerne et automatisk 19-trins affedtnings- og forbehandlingsanlæg. Den valgte proces afhænger af den ønskede korrosionsklasse - om emnet skal bruges inden- eller udendørs, og hvilket materiale emnet er lavet af. JAI-O arbejder med 5 korrosionsklasser.

Tørring
Efter forbehandlingen skal emnerne tørres, før de er klar til selve overfladebehandlingen.

Overfladebehandling
Hos JAI-O kan vi vådlakere, pulverlakere og hvirvelsintre (Rilsan). Den valgte behandling afhænger af emnets materiale og anvendelsesområde.

Hærdning
Efter overfladebehandlingen skal emnet hærde, før det enten pakkes eller videreforarbejdes.

Tryk
JAI-O kan tilbyde tampontryk direkte på emnerne. Desuden kan vi tilbyde påsætning af streamers, maskinskilte etc. i forbindelse med montage og pakning.

Service og logistik
JAI-O kan også foretage efterbearbejdning, montage, pakning, logistikstyring etc. Som eksempler kan nævnes gevindskæring efter overfladebehandling, montage af småbeslag og isætning af gummilister.

9992 0222
Cases
Case om totalleverancer
JAI-O opererer også som totalleverandør og varetager samtlige processer frem til det færdige resultat. JAI-O har den nødvendige ekspertise til at styre logistikken og er derfor velkvalificeret til at påtage sig outsourcede opgaver med efterfølgende overfladebehandling inden for blandt andet:
Læs mere
Case om overfladebehandling
JAI-O overfladebehandler jern, stål, magnesium, aluminium, plast. Emnerne gennemløber en kvalitetsproces, hvor det er de ønskede egenskaber, der afgør de enkelte delprocesser.

Læs mere